Przed pierwszym spotkaniem należy zgromadzić szczegółowe informacje dotyczące przedstawianej sprawy oraz zabrać ze sobą dokumenty związane ze sprawą (np. wezwania, decyzje, wyroki, inne pisma). Do udzielenia porady prawnej wystarczające są kserokopie dokumentów. W przypadku zlecenia prowadzenia sprawy w niektórych przypadkach niezbędne mogą być ich oryginały.