Jeżeli jesteś przedsiębiorcą, zawieranie umów z kontrahentami to codzienny element Twojej działalności. Trzeba jednak pamiętać, że ustalenie warunków biznesowych to tylko jeden z etapów w procesie zawierania umowy. Twoje bezpieczeństwo ekonomiczne oraz pozycja wobec kontrahenta zależeć będzie od szczegółowego brzmienia konkretnych postanowień zawartej umowy.

Formułowanie umów jest proste tylko z pozoru. W praktyce jednak przygotowanie umowy, która należycie zabezpieczy Twoje interesy wymaga znacznej wiedzy oraz odpowiedniego doświadczenia. Co więcej, stosunki umowne, w szczególności w obrocie profesjonalnym, regulowane są przez coraz więcej aktów prawnych zarówno krajowych, jak i unijnych. Często zmieniające się prawo wymaga od Ciebie jeszcze większej czujności i zapobiegliwości.