W toku prowadzenia prawie każdego biznesu przychodzi moment, kiedy zaistniałego sporu nie udaje się zakończyć w sposób polubowny i konieczne jest skierowanie sprawy do sądu. Może to wynikać z różnych przyczyn – nieprawidłowego skonstruowania umowy, jej wadliwego wykonania lub niewykonania, nieuczciwych działań partnera biznesowego, nieprzeanalizowania sytuacji prawnej lub finansowej własnej lub kontrahenta, niekorzystnych rozstrzygnięć organów osób prawnych. Polska procedura sądowa jest złożona, sformalizowana i przeważnie długotrwała. Błędy popełnione na etapie przygotowania sprawy i wniesienia pierwszego pisma nie zawsze dają się naprawić w późniejszym czasie. Dlatego gdy znajdziesz się w sytuacji sporu sądowego warto, abyś skorzystał z pomocy profesjonalisty.

Kancelaria od spraw sądowych – powierz prowadzenie sprawy profesjonalistom

Naszym celem jest umożliwić Ci skoncentrowanie się na wykonywanej działalności, a nie na sporach sądowych. Dlatego jako kancelaria od spraw sądowych, za każdym razem dążymy do tego, aby zminimalizować udział Klientów w prowadzonych procesach, a jednocześnie zapewnić pełną transparentności w zakresie ich przebiegu oraz wyniku. Prowadzimy sprawy sądowe na wszystkich etapach, począwszy od wstępnej analizy dostępnych rozwiązań, oceny ryzyk, zgromadzenia materiału dowodowego oraz próby polubownego zakończenia sporu, poprzez sporządzenie pisma inicjującego postępowanie sądowe, reprezentowanie w tym postępowaniu, zabezpieczenie roszczeń Klienta, skończywszy na uzyskaniu korzystnego orzeczenia końcowego. Wygrana sprawa sądowa to jednak jeszcze nie koniec drogi. Po uzyskaniu korzystnego wyroku pomożemy Ci również przeprowadzić postępowanie egzekucyjne, a jeśli dłużnik jest niewypłacalny będziemy Cię reprezentować w postępowaniu upadłościowym. Jeżeli dłużnikiem jest niewypłacalna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, skierujemy w Twoim imieniu stosowne roszczenia do członków jej zarządu.