Kierując się profesjonalizmem świadczonych usług kancelaria co do zasady nie udziela porad prawnych przez telefon.
Telefoniczne konsultacje w drobnych kwestiach są możliwe w przypadku klientów stale współpracujących z kancelarią na podstawie zawartej umowy stałej obsługi prawnej.